TNPSC TNPSC CESE AE CIVIL - 2022 - Current Affairs - 2021 September

Current Affairs - 2021 September
Questions: 25
Marks: 37
Max Time: 30 minutes
FREE
Top Scorers
A.Elamathi 18
yukesh kumar.A 14
Suresh 14
ROJA SRIKANTH 11
SHANMUGA ANAND M 9
Aadhvik 9
Senthamilan 9
Saran Ya 3