TNPSC TNPSC CESE AE CIVIL - 2022 - Environmental Engineering test -1

Environmental Engineering test -1
Questions: 30
Marks: 45
Max Time: 30 minutes
FREE
Top Scorers
MANASA G 45
sivaranjani 44
Jayasri 42
Balakrishnan A 42
S. Manoj kumar 42
Ramya 38
Shankar 38
boopalan 38
Tamilazahan 36
A.Elamathi 36