TNPSC Tamil Eligibility Test - 4. (1) சந்திப்பிழையை நீக்குதல்‌

4. (1) சந்திப்பிழையை நீக்குதல்‌
Questions: 10
Marks: 15
Max Time: 10 minutes
Top Scorers
Sudha 12
THAUSISANKAR S 11