TNPSC Tamil Eligibility Test - 7. ஒரு பொருள்‌ தரும்‌ பல சொற்கள்‌

7. ஒரு பொருள்‌ தரும்‌ பல சொற்கள்‌
Questions: 10
Marks: 15
Max Time: 10 minutes
Top Scorers
Sudha 12
Nirmaladevi 8
THAUSISANKAR S 8