TNPSC FIELD SURVEYOR - 2022 - 32. சொற்களின்‌ கூட்டப்‌ பெயர்கள்‌

32. சொற்களின்‌ கூட்டப்‌ பெயர்கள்‌
Questions: 10
Marks: 15
Max Time: 10 minutes
Top Scorers
nireshkumar 14
R. Dhinesh Kumar 14
B.K.Deepana 14
Kamalavathi 12
G. Kirubakaran 12
Naveenkumar 12
Bala murugan 12
JEYASURYA R 12
NATARAJAN 12
Suriyaprakash 12