TRB CIVIL - Soil Mechanics Test - 3 (One Mark)

Soil Mechanics Test - 3 (One Mark)
Questions: 20
Marks: 20
Max Time: 20 minutes
Top Scorers
Balasundari S 20
Divya Bharathi DU 19
Prasath 18
Jaanavi 17
JINISHA R 17
GOKUL P 17
Karuppusamy 16
IYSHWARYA B 16
Sanjaiyan 15
SURESH KUMAR R 15